λόης παπαδόπουλος
Ανασχεδιασμός του κτιρίου του πρώην Τελωνίου σε Επιβατικό Σταθμό, Θεσσαλονίκη
1999
Αρχιτεκτονικό πρόπλασμα της Άνω Πόλης, Θεσσαλονίκη
1998
Αρχιτεκτονικό πρόπλασμα της Άνω Πόλης, Θεσσαλονίκη
1998
Επέκταση του Αρχαιολογικού Μουσείου Καβάλας
1994
Επανασχεδιασμός του Περιπτέρου 1 της HELEXPO-Δ.Ε.Θ.
1994
Επανασχεδιασμός της Αποθήκης 10 του Ο.Λ.Θ.
1994
Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Βασιλικού Θεάτρου Θεσσαλονίκης
1994
Κατοικία στη Μόσχα
1994
Πολυιατρείο του ΙΚΑ στην περιοχή Μαρτίου, Θασσαλονίκη
1994
Δημοτικό Θέατρο στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σταυρούπολης
1993
Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη
1993
Επέκταση των Χώρων των γραδείων του Α' Τομέα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ
1992
Μπεζεστένι Σερρών: Συντήρηση, Αναστύλωση και Επανάχρηση
1992
Επέκταση του Αρχαιολογικού Μουσείου των Φιλίππων
1992
Επανασχεδιασμός του Βιομηχανικού Συγκροτήματος "Κεραμεία Αλατίνη"
1991
Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μυτιλήνη
1991
Αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων του "Βασιλικού Θεάτρου" Θεσσαλονίκης
1991
Εστιατόριο "Κουρσάρος" στην περιοχή Ποσειδώνιο, Θεσσαλονίκη
1989
Μουσείο και Πάρκο Σιδηροδρόμων στην Καλαμπάκα για την ανάδειξη της Βιομηχανικής Κληρονομιάς
1988
Λυόμενο στέγαστρο 4000τ.μ. για τον χώρο της HELEXPO-Δ.Ε.Θ.
1988