λόης παπαδόπουλος
Δημοτικό Θέατρο στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σταυρούπολης
πανελλήνιος μειοδοτικός διαγωνισμός, 1ο Βραβείο / 
ανασχεδιασμός και προώθηση σε μελέτη εφαρμογής της μελέτης του αρχιτέκτονα Γ. Αθανασόπουλου 

ΦOΡΕΑΣ ΤOΥ ΕΡΓOΥ:
Δήμος Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
A. Βανός, Γ. Παπακώστας, Μ. Φρύσσας

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΕΣ:
Γ. Αθανασόπουλος (στη φάση εκπόνησης της μελέτης εφαμογής), Α. Βέττας, Ι. Βλάχος, Λ. Παπαδόπουλος

ΑΚOΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Α. Βανός, Ν. Μπάρκας

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Κ. Σαλπιγκτής

ΗΛΕΚΤΡOΜΗΧΑΝOΛOΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Δ. Σακισλής, Ε. Σεφερτζής

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:
μετασχηματισμοί του αστικού τοπίου

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ:
Ανασχεδιασμός του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού χώρου του κτιρίου του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Σταυρούπολης (Αρχιτέκτων έργου: Γ. Αθανασόπουλος) σε αίθουσα θεάτρου δυναμικότητος 300 θέσεων. Πέραν της αίθουσας το κτιριολογικό πρόγραμμα περιελάμβανε χώρο εκτόνωσης του κοινού, καμαρίνια και βοηθητικούς χώρους καθώς και εξωτερικές επεμβάσεις (περιβάλλων χώρος, έξοδοι κινδύνου, είσοδος-έξοδος σκηνικών και εξοπλισμού).

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΠΡOΤΑΣΗ:
Μελετήθηκε μία θεατρική αίθουσα 300 θέσεων με δυνατότητα φιλοξενίας μουσικών εκδηλώσεων, παραστάσεων χορού, κινηματογραφικών προβολών και συνεδρίων. Αντικείμενα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού ήταν η κυρίως αίθουσα του θεάτρου, με έμφαση στις οπτικές και ακουστικές παραμέτρους, ο εξώστης, η ιταλική σκηνή με κινητό προσκήνιο και κυκλικό περιστρεφόμενο δάπεδο, ο εξοπλισμός της σκηνής, τα καμαρίνια των ηθοποιών, τα ρεζί ήχου, φωτισμού και κινηματογραφικής προβολής, το βεστιάριο, το ταμείο έκδοσης εισιτηρίων, οι βοηθητικοί χώροι προετοιμασίας και αποθήκευσης σκηνικών και οι χώροι υγιεινής. Επιχειρήθηκε η αντιστοίχηση των αρχιτεκτονικών χειρισμών στις κυρίαρχες επιλογές του αρχικού σχεδιασμού του κτιρίου. Η ενότητα της κύριας εισόδου (βεστιάριο, το ταμείο έκδοσης εισιτηρίων), και η αιθουσα εκτόνωσης του κοινού στον εξώστη εντάχθηκαν στη δομή των χώρων της κύριας εισόδου του Πνευματικού Κέντρου (κεντρικό χώλ με διπλό ύψος, αναψυκτήριο). Μείζονες επιλογές της μελέτης υπήρξαν η αλλαγή της κλίσης στην πλατεία της κυρίως αίθουσας του θεάτρου και ο συνολικός ανασχεδιασμός της γεωμετρίας και της κλίσης του εξώστη. Εκτιμήθηκε ότι η επιλογή ως δομικών υλικών του μετάλλου κα του ξύλου, η αξιοποίηση της αντίθεσης αδρών και στιλπνών επιφανειών κα της συγκεκριμένης χρωματικής γκάμας (λευκό, γκρί και καθαρά χρώματα) σε συνδιασμό με τον τεχνητό φωτισμό και τις κατασκευαστικέςλεπτομέρειες αποδίδουν στον εσωτερικό χώρο ένα ύφος συμβατό με τις συνεχείς προσαρμογές της αίθουσας στο πολυλειτουργικό της πρόγραμμα.