λόης παπαδόπουλος
Μπεζεστένι Σερρών: Συντήρηση, Αναστύλωση και Επανάχρηση
αρχιτεκτονική μελέτη μέχρι τη φάση της οριστικής μελέτης

ΦOΡΕΑΣ ΤOΥ ΕΡΓOΥ:
Υπουργείο Πολιτισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Λόης Παπαδόπουλος, Γιώργος Παπακώστας, Α. Στεφανίδου και Γιάννης Βλάχος

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ:
Α. Βασιλειάδης, Ε. Σταύρακα

ΤOΠOΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠOΤΥΠΩΣΗ:
Δ. Παπακώστας

ΦΩΤOΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:
Γ. Κατσάγγελος

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Μ. Καμίλης

ΕΙΔΙΚOΙ ΣΥΜΒOΥΛOΙ:
Χ. Κουκούλη, Α. Μπακιρτζής, Ε.Φιλιπποπύλου

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΤΟΥ Υ.Π.:
Α. Βαζυργιαντζίκης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:
κατάλογος 4ης έκθεσης ΣΑΘ

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ:
Αρχιτεκτονική αποτύπωση, διάγνωση της παθολογίας του μνημείου και αποκατάστασή του. Διερεύνηση των δυνατοτήτων του μνημείου να εξυπηρετήσει τις εκθεσιακές λειτουργίες του Αρχαιολογικού Μουσείου Σερρών ενώ για τους χώρους των λειτουργιών υποστήριξης του Αρχαιολογικού Μουσείου (γραφείο, αρχείο, εργαστήρια, αποθήκες, χώροι υγιεινής, καταφύγιο) προβλέπεται υπόσκαφος χώρος της κεντρικής πλατείας των Σερρών.

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΠΡOΤΑΣΗ:
Για τη διαμόρφωση των εκθεσιακών χώρων του Αρχαιολογικού Μουσείου Σερρών, μελετώνται ελαφρές, λυόμενες κατασκευές εξωστών, στατικά και κατασκευαστικά ανεξάρτητες από τον φορέα του μνημείου. Η αφαιρετική γραμμική γεωμετρία των μορφών και η προτεινόμενη τεχνολογία κατασκευής (λεπτοί μεταλλικοί φορείς σε συνδυασμό με ξύλο και γυαλί) αντιδιαστέλλονται προς την τεκτονική βαρύτητα και τον συμπαγή όγκο του μνημείου. Oι έξη από τις επτά εναλλακτικές λύσεις που προτείνοντα αφορούν στην κατασκευή ενός δρομικού εξώστη με κλιμακοστάσια, με σταθερό πλάτος και με τοπικές διευρύνσεις στην στάθμη +6,00 μ. (ένα μέτρο χαμηλότερα από την γένεση των τόξων που φέρουν τους θόλους του μνημείου , παράλληλα και σε απόσταση 2,00 μ. από την εσωτερική παρειά των τοίχων του μνημείου). Η έβδομη λύση, διερευνά τη δυνατότητα εγγραφής στο εσωτερικό του μνημείου ενός εξώστη ο οποίος αναπτύσσεται σε δύο στάθμες, δεν ακολουθεί την παραλληλία των τοίχων του μνημείου και φέρεται από μεταλλικούς φορείς χαρακτηριστικής πρωτοβιομηχανικής μορφολογίας. Κοινό στοιχείο των επτά προτεινόμενων εναλλακτικών λύσεων είναι το ικανοποιητικό μήκος εκθεσιακής διαδρομής του μουσείου χωρίς να περιορίζεται η οπτική πρόσληψη του εσωτερικού χώρου του μνημείου. Oι χώροι υποστήριξης του Αρχαιολογικού Μουσείου(γραφείο, αρχείο, εργαστήρια, αποθήκες, χώροι υγιεινής) διατάσσονται σε υπόσκαφο χώρο στη βόρεια και στη βορειοδυτική πλευρά του μνημείου, στην περιοχή πρασίνου και σε τμήμα της κεντρικής πλατείας των Σερρών.