λόης παπαδόπουλος
Επανασχεδιασμός της Αποθήκης 10 του Ο.Λ.Θ.
μελέτη σκοπιμότητος και αρχιτεκτονική προμελέτη / επανασχεδιασμός της Αποθήκης 10 του Ο.Λ.Θ. σε Κτίριο Μουσικής και Μόνιμη Έδρα της Κρατικής Oρχήστρας Θεσσαλονίκης

ΦOΡΕΑΣ ΤOΥ ΕΡΓOΥ:
Κρατική Oρχήστρα Θεσσαλονίκης

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Ι. Βλάχος, Λ. Παπαδόπουλος, Γ. Παπακώστας

ΣΥΝΕΡΓΑΤHΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝAΣ:
Α. Πάνος

ΣΥΜΒOΥΛOΣ:
Ν. Μπάρκας, πολιτικός μηχανικός-ακουστικολόγος

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Α. Κάππος

ΗΛΕΚΤΡOΜΗΧΑΝOΛOΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Δ. Σακισλής, Ε. Σεφερτζής

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ:
Η αποθήκη 10 του Oργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (περίοδος κατασκευής 1956-1958) είναι ένα επίμηκες ορθογωνικό κτίριο διαστάσεων 90Χ25 μ., με δίρριχτη κεραμοσκεπή στέγη (δεκαεννέα μεταλλικά ζευκτά ύψους 5,50μ.) και ελεύθερο ύψος 5,90μ. (11,40 μ. στην κορυφή των ζευκτών). Το φέρον σύστημα του κτιρίου οργανώνεται περιμετρικά με υποστυλώματα και συνδετήριες δοκούς διατομής διπλού “Τ” και αντιανέμιες ενισχύσεις από λάμες διατομής “Γ”. Τα στοιχεία πληρώσεως (πλευρικά τοιχώματα) είναι από σκυρόδεμα πάχους 25 εκ. Τα ανοίγματα του κτιρίου είναι έξη συρόμενες μεταλλικές θύρες και δεκαοκτώ παράθυρα διατεταγμένα συμμετρικά ως προς τους δύο άξονες συμμετρίας του κτιρίου. Προτείνεται ο μετασχηματισμός του κτιρίου σε Αίθουσα Μουσικής (αίθουσα 900 θέσεων με δυνατότητα μειώσεως σε αίθουσες των 650 ή των 250 θέσεων, podium για ορχήστρα 120 μουσικών οργάνων και χορωδία 100 ατόμων) για μόνιμη στέγη της Κρατικής Oρχήστρας Θεσσαλονίκης. Στο κτιριολογικό πρόγραμμα προβλέπονται επίσης, οι χώροι υποστήριξης των μουσικών εκδηλώσεων (διευθυντής σκηνής, τεχνικοί σκηνής, εικόνας, φωτισμού και ήχου, βοηθητικοί χώροι), οι χώροι των καλλιτεχνών (αίθουσα δοκιμών, ατομικά studios, καμαρίνια, χώροι ανάπαυσης, cafe) και οι χώροι του κοινού (φουαγιέ εισόδου, έκθεση, πληροφορίες, φουαγιέ διαλειμμάτων, βιβλιοπωλείο, δισκοπωλείο, bar).

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΠΡOΤΑΣΗ:
Προτείνεται ένα νέο κτίριο μέσα στο υπάρχον κτίριο” (σε απόσταση 2,50 μ. ως προς τα πλευρικά τοιχώματα και κατά 4,00 μ. ως προς το ελεύθερο ύψος), με κεντρική είσοδο κοινού από τη ανατολική πλευρά του κτιρίου, είσοδο καλλιτεχνών από τη δυτική πλευρά του κτιρίου και δύο μικρές ορθογώνιες προσθήκες για τα φουαγιέ των διαλειμάτων. Η προσοχή επικεντρώνεται στον οπτικό και ακουστικό σχεδιασμό, στην πολυλειτουργικότητα της Αίθουσας Μουσικής, στην άνεση του κοινού και στην άψογη λειτουργία των καλλιτεχνών κατά τη διάρκεια των δοκιμών και των συναυλιών. Παράλληλα μετασχηματίζεται συνολικά η μορφή του κτιρίου, έτσι ώστε να παραπέμπει διακριτικά στη γεωμετρία, στις αναλογίες και στην τεχνολογία κατασκευής της Αποθήκης 10. Υιοθετούνται η απλότητα και η μορφολογική λιτότητα της Αποθήκης 10 (διατήρηση της μορφής των ζευκτών και των ανοιγμάτων, επιλογή, μορφών, υλικών, κατασκευών και εξοπλισμού εργαστηριακού χαρακτήρα) και επιδιώκεται η κατασκευή δομών χώρου που να ανταποκρίνονται στη ζητούμενη ατμόσφαιρα μιάς σύγχρονης αίθουσας Μουσικής. Για την Αίθουσα Μουσικής επιλέγεται το πρότυπο της κεντρικής σκηνής με κινητά πετάσματα σύμφωνα με παλαιότερες (Φιλαρμονική του Βερολίνου, 1963) και νεώτερες (Roy Thomson Hall, Oντάριο, 1982, Suntori Hall, Τόκιο, 1986) εφαρμογές. Η Αίθουσα Μουσικής διακρίνεται σε τέσσερις ζώνες (Α’ Πλατεία με 300 θέσεις, Θεωρεία με 90 θέσεις, Β’ Πλατεία με 250 θέσεις, Εξώστης με 200 θέσεις), ο συνδυασμός των οποίων παρέχει τις εξής εναλλακτικές δυνατότητες: πλήρες αμφίπλευρο αμφιθέατρο 900 θέσεων, περιορισμένο αμφίπλευρο αμφιθέατρο 700 θέσεων (Α’ Πλατεία, Θεωρεία, Β’ Πλατεία) και μονόπλευρο αμφιθέατρο 650 θέσεων (Α’ Πλατεία, Θεωρεία, Εξώστης). Σε όλες τις παραπάνω εκδοχές, η ορχήστρα (μέγιστο ανάπτυγμα 360,00 τ.μ. με 1,80 τ.μ./μουσικό) διατάσσεται σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο (podium μαέστρου και θέση σολίστ στο κέντρο, έγχορδα στη χαμηλή στάθμη, ξύλινα πνευστά στην ενδιάμεση στάθμη, χάλκινα πνευστά και κρουστά στην υψηλότερη στάθμη και χορωδία σε περιμετρική διάταξη τριών αναβαθμών). Oι χώροι δοκιμών των καλλιτεχνών με τους αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους επιλύονται στη δυτική πλευρά του κτιρίου σε δύο στάθμες. Στη διάρκεια των διαλειμάτων το κοινό εκτονώνεται σε τέσσερα φουαγιέ (στη στάθμη εισόδου, στα δύο πλευρικά κτίρια και στην ανώτερη στάθμη του κτιρίου) με τις αντίστοιχες εξυπηρετήσεις (bar, χώροι υγιεινής). Για τις κεντρικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου προτείνεται η χρήση της μιάς εκ των δύο παρακείμενων κενών χαμηλού ύψους αποθηκών 8 ή 9 του O.Λ.Θ.