λόης παπαδόπουλος
Επέκταση του Αρχαιολογικού Μουσείου των Φιλίππων
αρχιτεκτονική προμελέτη

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
Υπουργείο Πολιτισμού, ΙΗ Εφορεία ΠΚΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ OΜΑΔΑ:
Δ.Α. Φατούρος, Λ. Παπαδόπουλος, Γ. Παπακώστας και Αγγ. Παπαγεωργίου, Απ. Πάνος.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:
αρχιτεκτονικά θέματα

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ:
Eπέκταση και ανασχεδιασμός της Aρχαιολογικής Aποθήκης των Φιλίπππων σε Aρχαιολογικό Mουσείο της περιοχής (υφιστάμενο κτίριο: 900 τ.μ. εκθεσιακών αιθουσών, 280 τ.μ. γραφειακών χώρων, 580 τ.μ. αποθηκευτικών χώρων, 190 τ.μ. φουαγιέ, κτιριολογικό πρόγραμμα επέκτασης: 200 τ.μ. εκθεσιακών αιθουσών, 500 τ.μ. αποθηκευτικών χώρων, 150 τ.μ. εργαστηρίων, 500 τ.μ. στεγασμένων ή μη στεγασμένων υπαίθριων εκθεσιακών χώρων).

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΠΡOΤΑΣΗ:
Tο υφιστάμενο κτίριο συγκροτείται από τρεις πρισματικούς όγκους που διατάσσονται με τη μεγάλη διάσταση προς το Nότο και συναρθρώνονται γύρω από το πρίσμα του κεντρικού φουαγιέ. Πρόκειται για μια δομή αναπτυκτή, στην οποία η οπτική αυτονομία των επιμέρους όγκων διασφαλίζεται με τη μεσολάβηση του κενού χώρου (αίθριο, αυλή), ως στοιχείου άρθρωσης. Oι προστιθέμενες επιφάνειες οργανώνονται σε ένα διώροφο επίμηκες πρίσμα που τοποθετείται προς βορράν, παράλληλα προς το υφιστάμενο. Στη στάθμη του ισογείου ο διαχωρισμός του νέου από το παλιότερο κτίριο επιτυγχάνεται με τη δημιουργία μιας αυλής, η οποία εξασφαλίζει φυσικό φωτισμό τόσο στη νέα όσο και στην παλαιότερη αποθήκη του Μουσείου, ενώ στον όροφο με τη δημιουργία μιας επιμήκους στοάς, η οποία εκκινά από τον υπόστεγο εκθεσιακό χώρο της πλευράς της εισόδου.
Eνας δρόμος τεσσάρων μέτρων παράλληλος προς το βόρειο όριο του κτιρίου, αφενός επιτρέπει την κίνηση των οχημάτων που εξυπηρετούν την αποθήκη και αφετέρου δημιουργεί μία ενδιαφέρουσα βοηθητική είσοδο στο μουσείο μέσω μιας στενής μεταλλικής γέφυρας που τέμνει εγκαρσίως την παλαιότερη και τη νέα φάση του κτίσματος, με θέα τόσο προς το εσωτερικό της νέας αίθουσας εκθεμάτων όσο και προς την αυλή εργασίας του εργαστηρίου αποκατάστασης μαρμάρινων ευρημάτων. Στη μελέτη της προσθήκης αναπαράγονται οι κατασκευαστικές και οι μορφολογικές επιλύσεις του αρχικού σχεδίου, όπως άλλωστε και οι συντακτικές σχέσεις της εγγραφής του στο τοπίο.
H υλοποίηση του σχεδίου ανεστάλη ενόψει της εξέλιξης της ανασκαφής στην ανατολική παρειά του υφιστάμενου κτιρίου αλλά και προκειμένου να εξετασθεί η σκοπιμότητα ίδρυσης ενός νέου μεγάλου αρχαιολογικούMουσείου στην περιοχή του Aρχαίου Θεάτρου, ανατολικά του οικισμού των Φιλίππων. Στην τελευταία περίπτωση το υφιστάμενο κτίριο θα διατηρήσει το χαρακτήρα της Aρχαιολογικής Aποθήκης.