λόης παπαδόπουλος
Ανασχεδιασμός του κτιρίου του πρώην Τελωνίου σε Επιβατικό Σταθμό, Θεσσαλονίκη
προκαταρκτική μελέτη

ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Απόστολος Καλφόπουλος, Σάσα Λαδά, Λόης Παπαδόπουλος

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ:
Ανασχεδιασμός του κτιρίου του πρώην Τελωνείου Θεσσαλονίκης σε Νέο Επιβατικό σταθμό με δυνατότητα εξυπηρέτησης και τουρισμού κρουαζιεροπλοίων. Σύνθετες λειτουργίες μεγάλου επιβατικού σταθμού (Αναχωρήσεις και αφίξεις από χώρες μέλη ή/και μη μέλη της συνθήκης Σενκεν, τελωνεία, υπηρεσίες ασφαλείας, εκδοτήρια, γραφεία ναυτιλιακών εταιρειών, χώροι αναμονής και διημέρευσης κοινού, τεχνολογίες μετακίνησης επιβατών και αποσκευών για τις διάφορες κατηγορίες – σύνολο προγράμματος 10000 τμ και 2000 τμ χρήσεων δώματος.

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΠΡOΤΑΣΗ:
Η αρχιτεκτονική επίλυση του ογκώδους και ιδιαίτερα πολύπλοκου Κτιριολογικού Προγράμματος δε θίγει την αρχιτεκτονική μορφή του μάλλον παλαιότερου κτιρίου της Θεσσαλονίκηςαπό μπετόν αρμέ (c.1910) και ενός από τα επιμηκέστερα κτίριά της (20 x 200). Κεντρική ιδέα της επίλυσης αποτέλεσε η αρχιτεκτονική της συνέχειας. Προτείνεται η καθαίρεση όλων των μη φερόντων τοίχων και η αποκάλυψη του συστηματικού πλέγματος των φερόντων πεσσών. Με την εξαίρεση χώρων ειδικών λειτουργιών (οικονομικοί έλεγχοι και έλεγχοι ασφαλείας) που οφείλουν να είναι φυλασσόμενοι και έχουν επιλυθει σαν κλειστά κουτιά, των οποίων η οροφή δε συμπίπτει με την οροφή της αίθουσας, όλες οι άλλες χρησεις επιλύθηκαν στη λογική της ελεύθερης κάτοψης.
Η εσωτερική μετακίνηση των επιβατών εξυπηρετείται από ένα κάναβο ανελκυστήρων ισοκατανεμημένων στο μεγάλο μήκος του κτιρίου και από γραμμικές κυλιόμενες κλίμακες στο μεγάλο άξονα του κτιρίου. Μια ειδική εξωτερική γέφυρα, ολισθαίνουσα επί του κρηπιδώματος, παράλληλα προς τη μεγάλη διάσταση του κτιρίου, εξυπηρετεί την επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών ή προς τα μεγάλα (έως 400 μ) κρουαζιερόπλοια. Για τους επισκέπτες αυτού του κτιρίου με τις έξοχες θέες προς τη θάλασσα και την πόλη έχουν επιλυθεί σε διαφορετικές στάθμες και στο δώμα χώροι αναψυχής (εστιατόρια, αναψυκτήρια, αγορά αναμνηστικών).