λόης παπαδόπουλος
Εστιατόριο "Κουρσάρος" στην περιοχή Ποσειδώνιο, Θεσσαλονίκη
πλήρης αρχιτεκτονικη μελετη και επίβλεψη της κατασκευής

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:
Κ. Μπακίρας

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Γιάννης Βλάχος, Λόης Παπαδόπουλος, Γιώργος Παπακώστας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:
κατάλογος 3ης έκθεσης ΣΑΘ

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ:
Ενα ισόγειο γωνιακό κατάστημα με αυλή και υπόγειο ανασχεδιάσθηκε σε εστιατόριο (με χώρους φαγητού, κουζίνα, χώρους υγιεινής, και αποθήκη) για την εξυπηρέτηση 100 πελατών. Εξασφάλιση ήσυχου μικρο-περιβάλλοντος σε αντίθεση με την ανωνυμία μεγάλου εστιατορίου και οργάνωση του κοινού σε μικρότερες ομάδες εξυπηρέτησης. Άμεση σύνδεση της αίθουσας με την κουζίνα εσωτερικά και με την αυλή, το πεζοδρόμιο, και το απέναντι πάρκο εξωτερικά, στη διάρκεια του καλοκαιριού.

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΠΡOΤΑΣΗ:
Σχεδιάσθηκε ένα εστιατόριο με περιμετρική διάταξη των τραπεζιών σε μικρές ομάδες και σε υπερυψωμένες στάθμες (με μικρές βαθμίδες, ξύλινο δάπεδο και ξύλινα στηθαία) γύρω από την “πλατεία” το κεντρικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής σύνθεσης: τοποθετημένη διαγώνια στο χώρο οργανώνεται γύρω από κεντρικό κυκλικό υποστύλωμα του χώρου. Η γεωμετρία της ορίζεται από τη διαφοροποίηση του υλικού του δαπέδου (κεραμικό πλακίδιο) και από τη διαφώτιστη ψευδοροφή (μεταλλική κατασκευή με υαλοπίνακες). Η κουζίνα και οι χώροι υγιεινής σχεδιάζονται επίσης σε άμεση σχέση με την “πλατεία”. Στο εσωτερικό του εστιατορίου, η επιλογή των επί μέρους καθοριστικών στοιχείων της αρχιτεκτονικής σύνθεσης (φωτιστικά, στηθαία, μεγάλο ελεύθερο ύψος της “πλατείας” σε σχέση με το μικρότερο των άλλων περιοχών, υλικά και χρώματα) αποσκοπεί, στη δημιουργία της αίσθησης υπαίθριου χώρου. Το σύνολο της όψης του εστιατορίου ανασχεδιάσθηκε με ξύλινα κουφώματα, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση σύνδεση της αίθουσας με τον άμεσα προσκείμενο υπαίθριο χώρο (αυλή, πεζοδρόμιο, πάρκο). Η μεταλλική κατασκευή με την τέντα εξυπηρετεί την ημιυπαίθρια λειτουργία του εστιατορίου.
Μέρος της επίπλωσης σχεδιάστηκε από τους μελετητές.