λόης παπαδόπουλος
Λυόμενο στέγαστρο 4000τ.μ. για τον χώρο της HELEXPO-Δ.Ε.Θ.
1ο βραβείο σε διαγωνισμό μελετοκατασκευής

ΦOΡΕΑΣ ΤOΥ ΕΡΓOΥ:
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης HELLEXPO, Δ.Ε.Θ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:
Κοινοπραξία Α. Καπέτας, Θεμελιοδομή Α.Ε.)

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Λόης Παπαδόπουλος, Γιώργος Παπακώστας

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Ι. Πούλιος

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ:
Ελαφρά κατασκευή ως φορέας και επικάλυψη τύπου τέντας για ένα εκθεσιακό περίπτερο 4000 τ.μ. που θα δέχεται εκθέματα με μεγάλο ύψος.

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΠΡOΤΑΣΗ:
O αρχιτεκτονικός σχεδιασμός επιχειρεί να αναιρέσει τον χαρακτήρα του περιπτέρου βιομηχανικού στεγάστρου που τείνει να κυριαρχήσει στη Δ.Ε.Θ. και παρά τη δυσμενή θέση του κτιρίου (μεταξύ της υπερυψωμένης σε σχέση με το οικόπεδο οδού Εγνατίας και των υπαρχόντων περιπτέρων της Δ.Ε.Θ.), προτείνει ένα περίπτερο έκθεμα με εμφανή τον φέροντα οργανισμό (χωροδικτύωμα) και μία επικάλυψη με έντονα χρώματα. Για τον φέροντα οργανισμό επιλέγεται το κατασκευαστικό σύστημα της Coten System and Technology και για την επικάλυψη η μεμβράνη του Ιταλικού οίκου Cannobio. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο σχεδιασμό και τη σήμανση των εισόδων-εξόδων και στον φυσικό και τεχνητό φωτισμό.