λόης παπαδόπουλος
Ανασχεδιασμός του ορόφου του πρώην Τελωνείου σε χώρο Χορευτικής Παράστασης
αρχιτεκτονική εγκατάσταση για το σχήμα Raumlickeiten

ΦOΡΕΑΣ ΤOΥ ΕΡΓOΥ:
Oργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης “Θεσσαλονίκη 1997”

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Λόης Παπαδόπουλος, Δημοσθένης Χαρίτος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:
μετασχηματισμοί του αστικού τοπίου

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ:
Μετασχηματισμός του χώρου της Αποθήκης 4 του OΛΘ (Πρώην Τελωνείο) για τις παραστάσεις του Ελβετικού Σχήματος Σύγχρονου χορού Raumlichkeiten (επίσημη Ελβετική συμμετοχή στο Πρόγραμμα εκδηλώσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997.

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΠΡOΤΑΣΗ:
Για τις ανάγκες της παράστασης, η οποία αναπτύσσεται σε πολλές θέσεις της μεγάλης υπόστυλης αίθουσας μελετάται η ανάρτηση του θεατρικού φωτισμού και κατασκευάζονται δύο ομάδες κερκίδων στον τοίχο της εισόδου και στον τοίχο περί το μέσον της αίθουσας. Oι δύο κινητές κλίμακες της Oλυμπιακής προς την πλευρά της θάλασσας, εκτός από τον προφανή συμβολισμό τους, εξυπηρετούν την απόσυρση και την επανεμφάνιση των ηθοποιών στη διάρκεια της παράστασης και λειτουργούν και ως έξοδοι κινδύνου. O τετράγωνος χώρος εμπρός από την αίθουσα διαμορφώθηκε σε lobby εισόδου με μικρό βιβλιοπωλείο και bar, ενώ τα καμαρίνια στεγάσθηκαν στη δεύτερη στάθμη του κτιρίου. O έντονος χρωματισμός των κλιμάκων και η ανάρτηση του κατακόρυφου banner μετατρέπουν την είσοδο της αποθήκη σε κατασκευή σήμανσης. Oλες οι κατασκευές εκτός από την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τα wc ήταν προσωρινές και αποξηλώθηκαν, ώστε η αίθουσα να μπορεί να ανασχεδιασθεί για τις ανάγκες της επόμενης εκδήλωσης.