λόης παπαδόπουλος
Συγκρότημα Αποθηκών, Αμπελόκηποι - Ανάπτυξη κτιριακών συγκροτημάτων βιομηχανιών στην Θεσσαλονίκη
ΑΝΑΘΕΤΗΣ 
Κοινοπραξία ιδιοκτητών

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Σάσα Λαδά, Λόης Παπαδόπουλος

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Μαριλένα Κοσμίδου

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Πένυ Αντωνιάδου

ΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Γ. Κωνσταντίνου