λόης παπαδόπουλος
Κατάστημα γυναικείων ειδών στην οδό Β. Ηρακλείου, Θεσσαλονίκη
πλήρης αρχιτεκτονική μελετη και επίβλεψη της κατασκευής

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:
Α. Πανουσιάδης O.Ε.

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Λόης Παπαδόπουλος, Γιώργος Παπακώστας

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ:
Σε ισόγειο κατάστημα (28 τ.μ.) με υπόγειο (56 τ.μ.), επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου μελετήθηκε ένα κατάστημα γυναικείων ειδών με προθήκες, ράφια προβολής των εμπορευμάτων, πάγκους πωλήσεως και δοκιμαστήριο.

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΠΡOΤΑΣΗ:
Αξιοποίηση της εν εσοχή εισόδου της πολυκατοικίας για τη διαμόρφωση γωνιακής προθήκης. Αντιμετώπιση του μικρού πλάτους του ισογείου με την επιλογή της διαγώνιας οργάνωσης της αρχιτεκτονικής σύνθεσης (πλακόστρωση, ψευδοροφή, νέον, είσοδος) και την υπερβολή στην χρήση του καθρέπτη και των στιλπνών υλικών. Το υπόγειο που είναιο κύριος χώρος πωλήσεων σχεδιάστηκε ως ανεξάρτητο κατάστημα με δική του προθήκη, πάγκους πωλήσεων και δύο δοκιμαστήρια. Μέρος της επίπλωσης σχεδιάστηκε από τους μελετητές.