λόης παπαδόπουλος
Σπίτι μέσα στο σπίτι: Παιδικό Έπιπλο
μελέτη και επίβλεψη της κατασκευής