λόης παπαδόπουλος
Έκθεση Απολογισμού του Αρχιτεκτονικού Έργου του ΟΠΠΕΘ 1997 (Αποθήκη 10, Ο.Λ.Θ.)
επιμέλεια και αρχιτεκτονική εγκατάσταση

ΦOΡΕΑΣ ΤOΥ ΕΡΓOΥ:
Oργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Κατερίνα Κοτζιά, Λόης Παπαδόπουλος, Κορίνα Φιλοξενίδου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:
αντί
η αρχιτεκτονική ως τέχνη
μετασχηματισμοί του αστικού τοπίου

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ:
Εκθεση του εφαρμοσμένου και μελετητικού αρχιτεκτονικού έργου του OΠΠΕΘ ’97.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Η Εκθεση οργανώθηκε σε δύο θεματικές ενότητες: η ενότητα των αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών επεμβάσεων, που εξετέθησαν στην ανασχεδιασμένη Αποθήκη Α’ (1000 τ.μ.) και η ενότητα των Διεθνών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών καθώς και των επεμβάσεων που αφορούσαν στη στήριξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της πόλης, η οποία εξετέθη στην Aποθήκη 10 (3600 τ.μ.) του OΛΘ.
Αποθήκη 10
Κατασκευάσθηκε ένας μαύρος τοίχος με ύψος 6 μ. σε όλο το μήκος του χώρου της Αποθήκης 10 (30 x120)κατά τη μεγάλη της διάσταση, από την πλευρά της εισόδου. O τοίχος χρησιμοποιείται για την ανάρτηση του υλικού (120 πινακίδες που αφορούσαν στις μελέτες και τα έργα αποκατάστασης που υλοποίησε η Πολιτιστική ή οι Εφορείες του ΥΠΠO με χρηματοδότηση και τεχνική εποπτεία της Πολιτιστικής). Μια μεγάλη υποενότητα αυτής της περιοχής αφορούσε τα έργα στην Ανω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Η μεγάλη μακέτα της Ανω Πόλης (3,60 x 4.50) είχε αναρτηθεί από τα ζευκτά προς την ανατολική πλευρά της αίθουσας.
Παράλληλα προς την πλευρά της εισόδου και κάθετα προς τον άξονα συμμετρίας της αίθουσας τοποθετήθηκαν έξι εκθεσιακοί τοίχοι με προοδευτικά αυξανόμενο μήκος και ύψος καθώς πλησίαζαν προς τον βόρειο τοίχο της Αποθήκης. Oι τοίχοι χρησιμοποιήθηκαν και από τις δύο πλευρές τους για την ανάρτηση των περίπου 1400 πινάκων συμμετοχής στους τρεις Διεθνείς Αρχιτεκτονικούς (Παραλιακό Μέτωπο, Ανασχεδιασμός της Αριστοτέλους, Δυτικό Τόξο).
Η διαφοροποίηση των εκθεσιακών επιφανειών ανά διαγωνισμό εξασφαλίσθηκε με την αλλαγή του χρώματος των τοίχων. Η επίσκεψη των πινακίδων που στους δύο τελευταίους τοίχους είχαν αναρτηθεί μέχρις του ύψους των πέντε μέτρων διευκολύνθηκε με την κατασκευή μιας γέφυρας και με τη χρήση δύο βαγονέτων που γλιστρούσαν σε σταθερή τροχιά παράλληλη προς τις εκθεσιακές επιφάνειες.
Η έκθεση των Πανελλήνιων Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών έγινε σε τέσσερα ειδικά σχεδιασμένα υπερμεγέθη καβαλέτα που έφεραν τον εκθεσιακό φωτισμό ενώ οι αντίστοιχες μακέτες τοποθετήθηκαν σε χαμηλούς ειδικά σχεδιασμένους πάγκους. Στο ανατολικό τμήμα της αίθουσας δημιουργήθηκε ένα μικρό ακροατήριο 160 θέσεων για τις ανάγκες συζήτησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών.
Το δάπεδο της αποθήκης χρωματίσθηκε με ασημομπογιά. Oι έξι παράλληλοι εκθεσιακοί τοίχοι κατασκευάσθηκαν από γυψοσανίδα που ο μεταλλικός σκελετός της αγκυρώθηκε στο δάπεδο και στερεώθηκε με ντίζες στα ζευκτά της οροφής. O μαύρος τοίχος της νότιας πλευράς κατασκευάσθηκε από ξύλινα τελλάρα στα οποία τεντώθηκε μαύρο κάμποτ. Τα καβαλέτα κατασκευάσθηκαν από φύλλα κόντρα πλακέ θαλάσσης βιδωτά σε μεταλλικό σκελετό. O εκθεσιακός φωτισμός στερεώθηκε σε ειδικά σχεδιασμένες μεταλλικές τράσσες που αναρτήθηκαν με συρματόσχοινα από τα ζευκτά της οροφής. Η σήμανση έγινε με επιζωγράφηση των εξωτερικών τοίχων της Αποθήκης και με νέον.