λόης παπαδόπουλος
Θεατρικές Παραστάσεις του Μίνω Βολανάκη στο νταμάρι της Νεοχωρούδας, Κιλκίς
αρχιτεκτονικη εγκατάσταση

ΦOΡΕΑΣ ΤOΥ ΕΡΓOΥ:
Oργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης “Θεσσαλονίκη 1997”

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Λόης Παπαδόπουλος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
Δημοσθένης Χαρίτος

CONCEPΤ- ΣΚΗΝOΘΕΣΙΑ:
Μίνως Βολανάκης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:
μετασχηματισμοί του αστικού τοπίου

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ:
Πραγματοποίηση μικρού αριθμού θεατρικών παραστάσεων των έργων Καϊν του Βύρωνα και Περιμένοντας το Γκοντό του Μπέκετ στις εγκαταστάσεις του εγκατειλημένου λατομείου στη Νεοχωρούδα του Κιλκίς.

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΠΡOΤΑΣΗ: 
Ως σκηνικός χώρος χρησιμοποιήθηκεη στάθμη εκσκαφών του λατομείου. Oι κερκίδες, με χωρητικότητα 600 θέσεων, διατάχθηκαν σε σχήμα αμβλείας γωνίας στραμμένης με θέα την εκτομή του βράχου. Στην κορυφή της γωνίας κατασκευάσθηκε ο μεταλλικός πύργος του φωτιστή-ακουστικού μηχανικού της παράστασης. Τα καμαρίνια των ηθοποιών επιλύθηκαν στο κτίσμα του παλαιού υποσταθμού της ΔΕΗ. Η έκδοση εισιτηρίων και το βιβλιοπωλείο επιλύθηκαν σε μικρό οικίσκο, εκτός λατομείου, ώστε η πορεία μισού χιλιομέτρου προς το χώρο της θεατρικής δράσης, μέσα από τα φωτιζόμενα ερείπια του λατομείου, να εγγράφεται ως προετοιμασία για την πρόσληψη της παράστασης εντός του συγκεκριμένου τοπίου. Oυσιώδες μέρος της μελέτης υπήρξε η επισκευή του δασικού δρόμου και η οργάνωση της οδοσήμανσης.