λόης παπαδόπουλος
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Νάουσας
πολεοδομική μελέτη επέκτασης αναθεώρησης του Π.Σ της Νάουσα

ΦOΡΕΑΣ ΤOΥ ΕΡΓOΥ:
Υ. Χ.O.Π. (στο πλαίσιο της Ε.Π.Α.)

ΔOΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ OΜΑΔΑΣ:
Αρχιτέκτονες/Πολεοδόμοι:
Π. Μακρίδης, Ν. Καλογήρου, Μ. Νομικός, Χρ. Κολοκοτρώνης, Α. Διδασκάλου, Λ. Παπαδόπουλος,


Περιβαλλοντολόγοι:
Αλκ. Πάκα, Γ. Στάμου

Τοπογράφος:
Γ. Παπακώστας

Συγκοινωνιολόγος:
Σπ. Βούγιας,

Εδαφολόγος-Υδραυλικος:
Γ. Διδασκάλου 


Μηχανικός:
Γ. Κρεστενίτης

Μηχανολόγος:
Β. Σεφερτζής

Oικονομολόγος:
Στ. Τσόπογλου


ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜEΛΕΤΗΣ:
1. Το φυσικό περιβάλλον,
2. Κοινωνικοιοικονομική Διάρθρωση,
3. Χωροταξικό πλάισιο,
4. Ιστορική Εξέλιξη,
5. Πολεοδομική οργάνωση, Λειτουργίες,
6. Τεχνική Υποδομή,
7. Ποιότητα ζωής,
8. Καθεσατώς γης,
9. Ασφάλεια , προστασία,
10. Γενική Διάγνωση,
11. Προγραμματικά μεγέθη ανάγκες