λόης παπαδόπουλος
Επάλληλοι Μετασχηματισμοί της Αποθήκης Α' για την Υποδοχή Σκηνικών Δράσεων
αρχιτεκτονικη εγκατάσταση

ΦOΡΕΑΣ ΤOΥ ΕΡΓOΥ:
Oργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης “Θεσσαλονίκη 1997”

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Λόης Παπαδόπουλος, Υρώ Τσιούνη, Δημοσθένης Χαρίτος

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ:
- έκθεση “οι σημαίες” του Παύλου
- συναυλία Fado
- κονσέρτο του Philipp Glass
- performance του Robert Wilson
- το νησί των σκλάβων του Piccolo Teatro σε σκηνοθεσία Streller
- King Lear του Eθνικού Θεάτρου Μ. Βρετανίας