λόης παπαδόπουλος
Kτήριο της αρχής τηλεπικοινωνιών στη Λάρνακα
αρχιτεκτονική μελέτη μέχρι τη φάση της οριστικής μελέτης

ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Τηλεπικοινωνιακή Αρχή Κύπρου

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Σάσα Λαδά, Λόης Παπαδόπουλος με Βασίλη Ιερείδη

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ΙΔΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ:
Μαρία Γρηγοροπούλου, Μαριλένα Κοσμίδου, Λευτέρης Μιχαλούτσος, Νίκη Ώττα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:
δημόσια παρουσίαση, έκθεση βραβευμένων μελετών στη Λάρνακα

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ:
Το πρόγραμμα για τα κεντρικά Γραφεία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ( ΑΤΗΚ) στη Λάρνακα περιλαμβάνει τους χώρους συναλλαγής με το κοινό, τους διοικητικούς χώρους, τα εργαστήρια επισκευών για μικροβλάβες, τους χώρους τεχνολογικών εγκαταστάσεων και εργασίας των συνεργείων συντήρησης, τους χώρους αποθηκών και τους χώρους στάθμευσης των υπηρεσιακών οχημάτων και των οχημάτων κοινού. Ειδική αξίωση του αναθέτη ήταν το νέο κτίριο της ΑΤΗΚ να υπερβεί τη δόκιμη κτιριολογία του κτιρίου γραφείων και να επιλυθεί ως κτίριο κύρους, στο οποίο θα εικονοποιείται η διπλή φυσιογνωμία της ΑΤΗΚ ως οργανισμού που συνθέτει την οικειότητα προς τους συναλλασσόμενους με τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό.


ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΠΡOΤΑΣΗ:
Στο προτεινόμενο κτίριο της ΑΤΗΚ, η γεωμετρική αυστηρότητα, οι ιεραρχίες των διαιρέσεων, η ογκηρότητα και το μεγάλο μέγεθος (4000 τ.μ.) συνυπάρχουν με τα στοιχεία της διαφάνειας, της διαβαθμιζόμενης κλίμακας και της διάπλεξης του στεγασμένου με το μη στεγασμένο χώρο. Η πρόταση επεχείρησε να σημασιοδοτήσει πολεοδομικά την περιοχή του κτιρίου και επιπλέον να εξασφαλίσει αναβαθμισμένες κτιριακές εξυπηρετήσεις κοινού και άνετες συνθήκες στους εργαζόμενους και να συνεισφέρει στη δημιουργία μιας σύγχρονης και φιλικής εταιρικής ταυτότητας για την ΑΤΗΚ.
Το προτεινόμενο κτίριο της ΑΤΗΚ προκύπτει από τη συνεχή διαίρεση και υποδιαίρεση ενός βασικού πρισματικού όγκου, που τα υποπολλαπλάσιά του συνιστούν τα συστατικά στοιχεία του κτιρίου. ώστε το κτίριο να αποκαλύπτεται ως σύστημα κανόνων και ως διαιρούμενη δομή, η οποία επιτρέπει στη μορφή του κτιρίου να γίνεται αντιληπτή τόσο στο σύνολό της όσο και στα μέρη της. Η ίδια λογική που οργανώνεται πάνω στις γραμμές ενός ενιαίου κανάβου δηλώνεται και στην οργάνωση των γραμμών των όψεων των δύο πρισμάτων. Οι γεωμετρικές υποδιαιρέσεις του κανάβου εξισορροπούνται σε μια σύνθεση πάνελς που αντιστοιχούν σε εναλλασσόμενες φυσικές και νοηματικές κατηγορίες: συμπαγές/εύθραυστο, διαφανές/διαφώτιστο, περσιδωτό/εκτεθειμένο. Η ίδια διχοτομική γεωμετρία θα διέπει το κτίριο και κατά τη φάση της επέκτασής του - πρόσθετο ζητούμενο του Διαγωνισμού: ένας διώροφος πρισματικός όγκος θα εγκατασταθεί στο πίσω πρίσμα, εν επαφή προς το δυτικότερο όριό του, υποστηρίζοντας με έμφαση τη γεωμετρική και νοηματική συζυγία κενό/πλήρες, κτισμένο/μη κτισμένο, pilotis/υπερκείμενοι όροφοι. Η προτεινόμενη λειτουργική επίλυση είναι ευέλικτη, δηλαδή δε χαρακτηρίζει μόνο την παρούσα φάση του κτιρίου: η κατασκευαστική επιλογή προτυποιημένων, ελαφρών και καλά μονωμένων διαχωριστικών πετασμάτων και κυρίως η επίλυση μιας ευπροσάρμοστης ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης προεξασφαλίζουν την ικανότητα του κτιρίου να αναδιευθετεί, με μικρό κόστος, το διάγραμμα των λειτουργιών του στα δεδομένα της διαρκώς εκσυγχρονιζόμενης επικοινωνιακής ηλεκτρονικής τεχνολογίας και στα διαρκώς μετασχηματιζόμενα οργανογράμματα διοίκησης.