λόης παπαδόπουλος
Μύλος Χατζηγιαννάκη - Ανάπτυξη κτιριακών συγκροτημάτων βιομηχανιών στην Θεσσαλονίκη
αρχιτεκτονική προκαταρκτική διερεύνηση

ΑΝΑΘΕΤΗΣ:
Κοινοπραξία ιδιοκτητών


ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Σάσα Λαδά, Λόης Παπαδόπουλος

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ:
Μ. Κοσμίδου

ΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Γ. Κωνσταντίνου, Σ. Ορφανουδάκης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Στ. Τσόπογλου

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ:
Αντικείμενο της διερεύνησης υπήρξε η ανάπτυξη και η συγκριτική εξέταση εναλλακτικών σεναρίων για την αξιοποίηση της περιοχής και των κτιριακών εγκαταστάσεων τριών βιομηχανιών της Θεσσαλονίκης που έχουν πάψει να λειτουργούν.
Η διερεύνηση περιλαμβάνει:
– τη μελέτη και τη διατύπωση εναλλακτικών σχημάτων για τον αστικό ανασχεδιασμό των υπό εξέταση περιοχών, στα όρια των θεσμικών ευχερειών που παρέχονται από το υφιστάμενο νομικό καθεστώς
– τη διατύπωση και την κριτική αξιολόγηση εναλλακτικών Κτιριολογικών Προγραμμάτων σε σχέση με την οικονομική απόδοση της επένδυσης, σε σχέση με τις ισχύουσες αξίες γής στην περιοχή και σε σύγκριση προς τις αξίες γης που θα διαμορφώσειτο προτεινόμενο σχήμα ανάπτυξης
– τη διερεύνηση εναλλακτικών δυνατοτήτων αρχιτεκτονικού ανασχεδιασμού και την προδιαγραφή του αρμόζοντος ύφους για τις αρχιτεκτονικές επεμβάσεις και τους αρχιτεκτονικούς μετασχηματισμούς των τριών διαφορετικών περιοχών.