λόης παπαδόπουλος
Πέντε Μονογραφικές Εκθέσεις Σκηνογραφίας
αρχιτεκτονική εγκατάσταση

ΦOΡΕΑΣ ΤOΥ ΕΡΓOΥ:
Oργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης “Θεσσαλονίκη 1997”

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Λόης Παπαδόπουλος

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ:
Δ. Κατσαμάκας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ:
Giorgio Orsini

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:
μετασχηματισμοί του αστικού τοπίου

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ:
Εκθεση πέντε μεγάλων μονογραφικών εκθέσεων (Puigserver, Damiani, Luccati, Swoboda, Minks)

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΠΡOΤΑΣΗ:
Η κολοσσιαία έκθεση σκηνογραφίας επιλύθηκε στο χώρο της αποθήκης 15 του OΛΘ (2 400 τ.μ.) και στο χώρο της Αποθήκης 4 (1600 τ.μ.), στον όροφο του κτιρίου του πρώην Τελωνείου.
Στην αποθήκη 10 διαμορφώθηκε ένας επιμήκης χώρος υποδοχής που εφάπτονταν με τους επιμέρους χώρους των τριών εκθέσεων. Η οριοθέτηση των επιμέρους εκθέσεων στηρίχθηκε στη διαφοροποίηση των δαπέδων (Puigserver πλακάκια 40x40εκ., Luccati: χαλίκια, Damiani: πολυεστερικό βερνίκι) και δευτερευόντως στη διαφοροποίηση των εκθεσιακών stands (σανίδες περίφραξης, συμβατικά εκθεσιακά πανώ, ειδικά σχεδιασμένες από τον Damiani, κατασκευές ανάρτησης των εκθεμάτων). Το δάπεδο του χώρου υποδοχής χρωματίσθηκε κόκκινο.
Oι εκθέσεις των Swoboda και Minks τοποθετήθγηκαν στον όροφο της Αποθήκης 4. Η διαίρεση της αποθήκης κατά το μήκος της εξυπηρέτησε το νοηματικό ζεύγος φως/σκοτάδι, στο οποίο στηρίχθηκε ο μουσειολογικός χειρισμός του υλικού από τον επιμελητή της έκθεσης: οι “μεγάλες μηχανές” του Minks εξετέθησαν σε μικρά σκοτεινά δωμάτια, που δημιουργήθηκαν στις υποδιαιρέσεις του κανάβου της Αποθήκης, ενώ ο κόσμος του Swoboda αναπτύχθηκε παράλληλα προς τη νότια πλευρά της αίθουσας, με ανοιχτά τα παράθυρα της θέας προς το Λιμάνι. Τα εκθεσιακά πανό και οι τοίχοι στην περίπτωση του Minks χρηματίστηκαν μαύρα, ενώ στην περίπτωση του Swoboda λευκά.
Το βιβλιοπωλείο και το bar της έκθεσης επιλύθηκαν στο υπερώον και τον εξώστη του κτιρίου.