λόης παπαδόπουλος
Φάρος στον Λιμενοβραχίονα του Βόλου
συμμετοχή σε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό

Παρά την αλλαγή της επικοινωνιακής τεχνολογίας των πλοίων, ο φάρος στην είσοδο του λιμανιού παραμένει ένα ισχυρό τοπόσημο: είναι η απώτατη απόληξη της πόλης μέσα στη θάλασσα, προειδοποιεί για το λιμάνι, δείχνει την πόλη, δηλώνει την αρχή ή το τέλος του ταξιδιού. Η σχεδίαση ενός φάρου στο τυπικό λιμενικό τοπίο, με γερανούς, εμπορευματοκιβώτια και σιλό συνιστά ένα προκλητικό αρχιτεκτονικό πρόβλημα διάκρισης.

ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Λιμενικό Ταμείο Βόλου

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Κατερίνα Κοτζιά, Κορίνα Φιλοξενίδου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ:
Σάσα Λαδά, Λόης Παπαδόπουλος

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ:
Απόστολος Καλφόπουλος, Κατερίνα Μερέση

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΠΡOΤΑΣΗ:
Το χωροδικτύωμα σχηματίζει δύο τετράεδρα πρίσματα εν επαφή κατά τη μια τους έδρα. Στην κορυφή του ενός, είναι τοποθετημένος ο πράσινος αναλάμπων φανός. Η ρευματοληψία γίνεται από φωτοβολταϊκά τόξα τοποθετημένα στο στραμμένο προς το νότο πλέγμα προστασίας του ημικυκλικού εξώστη. Η σκάλα ανόδου, με βαθμίδες ανάβασης που χρησιμοποιούνται ως χειρολαβές παραπέμπει σε εικόνες πλοίων με κατάρτι. Η κατασκευή καλύπτεται εξολοκλήρου με λαμαρίνα (εναλλακτικά μπορεί να μείνει γυμνό το δικτύωμα προς τη νότια πλευρά).