λόης παπαδόπουλος
3 Προτάσεις για τον Φάρο στον Λιμενοβραχίονα Θεσσαλονίκης
προκαταρκτική διερεύνηση

ΑΝΑΘΕΤΗΣ:
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Απόστολος Καλφόπουλος, Κατερίνα Κοτζιά, Σάσα Λαδά, Λόης Παπαδόπουλος, Κορίνα Φιλοξενίδου

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΠΡOΤΑΣΗ:
Τρεις εκδοχές φάρου για το λιμενοβραχίονα του ΟΛΘ. Μία μεταλλική σκάλα με ελεύθερα πατήματα ελίσσεται γύρω από ένα κατακόρυφο τοιχίο μπετόν (α), η κεκλιμένη προς τα πίσω σκάλα ανόδου αναρτάται από ένα κατακόρυφο τοιχίο μπετόν (β) και μια κατακόρυφη κυκλική σκάλα εγγράφεται στο εσωτερικό ενός υπερβολικού παραβολλοειδούς, που σχηματίζεται από τις μεταλλικές του γενέτειρες (γ). Και στις τρεις περιπτώσεις η λειτουργία του φάρου εξασφαλίζεται από φωτοβολταϊκά τόξα, που συμμετέχουν στη δημιουργία της εικόνας του φάρου.