λόης παπαδόπουλος
Μεθοριακός (Mexico–U.S.A.) σταθμός στο El Passo
συμμετοχή σε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό

ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μεξικού

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Βασίλης Βασιλόπουλος, Σάσα Λαδά, Χρύσα Λέκκα, Λόης Παπαδόπουλος

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ:
Εγκαταστάσεις διασυνοριακού ελέγχου για τους, συνήθως παράνομα, μετακινούμενους από το Μεξικό προς τις ΗΠΑ βιομηχανικούς εργάτες και εργάτριες, 30 – 20 000 ημερησίως, ανάλογα με την εποχική ζήτηση, πάντοτε σε καθεστώς διοικητικής βίας και σε βεβαρυμένες κλιματικές συνθήκες καύσωνα και ερήμου. Περίπτερα ελέγχου διαβατηρίων, στοιχειώδεις εξυπηρετήσεις αναμονής και διημέρευσης.

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΠΡOΤΑΣΗ:
Μια "κύρτωση" της επιφάνειας του εδάφους πάνω στην επίπεδη έρημο δημιουργεί ένα προστατευτικό θόλο αναμονής με διάμετρο 60μ. Τα σημεία ελέγχου – μικροί γυάλινοι κύβοι, τοποθετημένοι στη διάμετρο, που σημαδεύει το κοινό σύνορο των δύο χωρών, με μέγεθος ασήμαντο σε σχέση με την κλίμακα του θόλου - εκμηδενίζονται ως φραγμοί στην ελεύθερη κίνηση των εργαζομένων. Ο θόλος ως κολοσσιαίο στέγαστρο, πλεγμένος από τοξωτούς φορείς, όπως τα καλάθια από τα σχίνα της ερήμου του armandillo, αφήνει ένα κάνναβο από ανοίγματα προς τον ουρανό, αλλά, κυρίως, προστατεύει με τη σκιά του την αναμονή του ανθρώπινου πλήθους. Τη νύχτα φωτεινές στήλες μετασχηματίζουν το θόλο σε ένα υπερμέγεθες δημόσιο φωτιστικό των συνόρων.

BORDERDOME 
in the armandillo desert

the proposed borderdome 
that bores
the straight and boring border line 
amidst 
the extended, uniform and physically undiffrerentiated 
USA-Mexican desert of El Paso 
aims 
in inserting a major spatial differentiality and 
in establishing a significant locus 
corresponding to the acute conditions 
of unemployment and absolute poverty
of masses commuting 
across the neighboring countries on a daily basis

a short sequence 
of evenly ascending and descending 
lowheight step-on spherical artificial hills
offer to the  flattened landscape
an expressive punctuation 
dramatizing the very moment 
of twin, bothsided severe state controls
reflecting 
the arbitrariness of historical order
violently bisecting the continuum of indigenous human habitat

from this point of view:
the waving surface of the row of low sandhills 
may be received as the overground indication
of the latent and repressed 
overt or subverted inner social tension
resembling the bubbles 
emerging 
along the boiling process of social unease, 
whereas: 
the vast room created underneath the hilltopinside the bubble chambers
is offered to the commuters 
as a meeting ground of transience 
for humane sociability, solidarity and relaxation
getting them to distances from 
the repetitive often humiliating and definitely alienating 
daily bilateral identity controls 

therefore
the architectural proposal 
of this roofed area
in the shape of
a lowered, shadowed and fresh protecting dome 
may be taken 
as prefiguring
the future melting pot and
as foretelling 
the future multicultural public forum
after the bordered prehistory of humanity 
would have been eliminated
after all controls would have been abolished
after pleasures would have been liberated 
and when homo ludens would have been erected
in a diffused human euphoria
in a post- ethnic state borders and 
post- cleansing confines and strategies era

within the same imagery
the boredom of cultural seclusion
within autistic communal orders
would give way to
the explosive creative societal immanence 
and the ex - borderdome 
would shine up brightly
upon the sky of the desert
proposing the glowing armandillo
as a convincing paradigm of conviviality