λόης παπαδόπουλος
Πανσέληνος στο Αγγελοχώρι, Σκηνικές Δράσεις Δώδεκα Ωρών
αρχιτεκτονικη εγκατάσταση

ΦOΡΕΑΣ ΤOΥ ΕΡΓOΥ:
Oργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης “Θεσσαλονίκη 1997”

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Λόης Παπαδόπουλος

CONCEPΤ:
Πάνος Θεοδωρίδης

ΣΚΗΝOΘΕΣΙΑ:
Νίκος Ναουμίδης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:
μετασχηματισμοί του αστικού τοπίου

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ:
Πολύτοπο 12ωρης διάρκειας που περιελάμβανε χωροδιακή μουσική, κονσέρτο για πιάνο, θεατροποιημένη απαγγελία, συναυλία πνευστών, χορό, συναυλία ροκ μουσικής και έκθεσεις θεατρικών κοστουμιών και φωτογραφίας μεσογειακών χωρών.

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΠΡOΤΑΣΗ:
Η διαδοχή των καλλιτεχνικών γεγονότων στο χρόνο αντιστοιχήθηκε προς τη σταδιακή κατάληψη του χώρου φαρου του Αγγελοχωρίου. Η χορωδιακή συναυλία πραγματοποιήθηκε στο χείλος του βράχου, έτσι ώστε η λήξη της να συμπέσει με τη δύση του ηλίου και η ανατολή της Πανσελήνουτη με τη στιγμή έναρξης του κονσέρτου για πιάνο, πάνω στο γερμανικό μπούνκερ. Oι απαγγελίες Βιργιλίου και Oμήρου από υποκριτές ακροβολισμένους στα εξάρματα γύρω από το φάρο οδήγησαν στη θέση εισόδου της ορχήστρας πνευστών, η οποία, μετά από την τριπλή μετακίνησή της μέσα στο τοπίο του φάρου, κατέληξε στον κλειστό χώρο του τουρκικού πολυβολείου, όπου και πραγματοποιήθηκε η συναυλία ροκ, μέχρι την ανατολή του ηλίου. Oι εκθέσεις φωτογραφίας και θεατρικών κουστουμιών επιλύθηκαν στους θαλάμους του πολυβολείου.