λόης παπαδόπουλος
Ανάπλαση του βιομηχανικού συγκροτήματος των Μύλων Αλατίνι
μελέτη σκοπιμότητος και αρχιτετεκτονική προμελέτη

ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Κοινοπραξία ιδιοκτητών

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Πέτρος Μακρίδης και συνεργάτες, Αλέξανδρος Τομπάζης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ:
Ignacio de Las Casas, Σάσα Λαδά, Λόης Παπαδόπουλος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ:
Μιχάλης Νομικός

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ:
Oι προτεινόμενες αρχιτεκτονικές επεμβάσεις, δηλαδή η κατάρτιση του λειτουργικού προγράμματος, η σχεδίαση των νέων κτιριακών ενοτήτων, η μορφή επανάχρησης του κτιριακού αποθέματος των διατηρητέων καθώς και ο σχεδιασμός του υπαίθριου χώρου του συγκροτήματος Αλατίνι αποσκοπούν στην ανάπλαση της υφιστάμενης ιδιοκτησίας σε μια προνομιούχο περιοχή κατοικίας με χαρακτηριστικά:
- τη λειτουργική άνεση των επιμέρους μονάδων και του δημιουργούμενου πολεοδομικού συνόλου για 1200 κατοίκους,
- τη σύγχρονη τεχνολογική εξυπηρέτηση,
- την υψηλή αισθητική και
- την άριστη οικονομική απόδοση.
Τα περιεχόμενα της μελέτης αφορούν στα παρακάτω κεφάλαια:
- η συνολική λογική της ανάπλασης
- η ανανέωση και ο εμπλουτισμός του μύθου της περιοχής (διατηρητέα κτίσματα, η παρουσία του νερού)
- τεχνολογία, αειφορία ενεργειακός σχεδιασμός
- κατευθύνσεις και αρχές του σχεδιασμού (ιεράρχηση των ελεύθερων χώρων, άξονες πρόσβασης, η ζώνη αναψυχής, η γωνιακή «πλατεία», η ζώνη κατοικίας,η «ιδιωτική» πλατεία, οι ιδιαίτεροι κήποι).
- οργάνωση χρήσεων και ανασχεδιασμός των επιμέρους κτιρίων, διατηρητέα κτίρια, νέα κτίρια)